Acht op de tien schenkers behoren tot de 20 procent Nederlandse huishoudens met het meeste vermogen. Het geld belandt in bijna de helft van de gevallen bij dezelfde groep, zo blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 90 procent van de schenkingen gaat van ouder naar kind.

Tussen 2007 en 2015 deden huishoudens gemiddeld meer dan 80.000 schenkingen per jaar. In totaal kwam dat neer op bijna 4,5 miljard euro per jaar.

Vanwege de fiscale afwikkeling van de schenkingen zijn de gegevens uit 2015 de meest recente waarover het CBS kan beschikken. Er is alleen naar schenkingen gekeken waarvan aangifte is gedaan bij de Belastingdienst.

Hoewel het meeste geld van rijke ouders naar rijke kinderen gaat, is het aandeel schenkingen aan huishoudens uit de 20 procent minst vermogende huishoudens wel gegroeid van 5 procent in 2007 naar 13 procent in 2015.

Vanaf 2011 ging het in deze gevallen meestal om schenkingen ten behoeve van de eigen woning, waarmee een deel van de hypotheekschuld kan worden afgelost. Door hun hoge hypotheekschuld waren deze ontvangers minder vermogend.

Met de invoering van de nieuwe erf- en schenkbelasting in 2010 werden veel schenkingen zwaarder belast, maar gingen de vrijstellingen voor bijdragen bestemd voor studie of eigen woning omhoog.

Schenker is meestal 65 jaar of ouder

Bij reguliere schenkingen is de schenker in meer dan drie kwart van de gevallen 65 jaar of ouder. De ontvanger is meestal ouder dan veertig jaar.

In totaal is jaarlijks tussen de 250 en 350 miljoen euro aan belasting geïnd over de schenkingen. In meer dan 30 procent van de gevallen was het de schenker die de belasting afdroeg.