Met het vervroegd sluiten van de Hemwegcentrale in Amsterdam verliezen zo’n tweehonderd mensen hun baan, zegt minister Eric Wiebes (Klimaat) vrijdag. Er ligt volgens de bewindsman een “ordentelijk” sociaal plan voor de werknemers klaar.

Wiebes noemde het banenverlies slecht nieuws. "Mensen werken liever dan dat ze gebruikmaken van een sociaal plan." Hoeveel geld ermee gemoeid is wil hij nog niet zeggen.

Premier Mark Rutte zei later op de vrijdag dat de maatregel voor het personeel "ingrijpend" is.

Het kabinet reserveerde eind vorig jaar al 500 miljoen euro voor de extra klimaatmaatregelen die moeten worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen.

De duurzaamheidsorganisatie dwong via de rechter af dat de overheid zich moet houden aan de eigen opgelegde CO2- reductie van 25 procent in 2020 ten opzichte van 1990. Dat percentage wordt met het huidige beleid namelijk niet gehaald. Het kabinet wil zich aan dat vonnis houden. Wiebes: "Daar zetten we nu de eerste stap voor."

De Hemwegcentrale is de oudste en daarmee ook de meest vervuilende kolencentrale. De leveringszekerheid van energie komt niet in gevaar, benadrukten zowel Wiebes als Rutte. "Het licht gaat niet uit", aldus de premier.

Er zijn nog meer maatregelen nodig

Met alleen het sluiten van deze kolencentrale wordt het doel niet gehaald, daarom worden nog aanvullende maatregelen genomen door het kabinet. Welke dat zijn, wordt in april bekendgemaakt. Dan is ook het totale kostenplaatje duidelijk.

Bij de Hemwegcentrale, eigendom van energieleverancier Nuon, wordt momenteel de hand gelegd aan de zogenoemde "nadeelcompensatie", zei Wiebes. "Als je een centrale van een particuliere partij sluit, dat je als overheid het nadeel moet compenseren."

In totaal zijn er vijf actieve kolencentrales in Nederland. De twee oudste, naast de Hemweg is dat ook de Amercentrale in Brabant, moesten oorspronkelijk van het kabinet uiterlijk eind 2024 dicht. Voor de drie anderen is dat op zijn laatst in 2030.