Nederland behoort tot de EU-landen met het laagste aandeel vrouwen in managersposities. Ongeveer 29 procent van de Nederlandse managers is vrouw, terwijl dit percentage in landen als Letland en Polen op respectievelijk 56 en 47 procent ligt.

Het Europese statistiekbureau Eurostat publiceerde de cijfers donderdag in aanloop naar Internationale Vrouwendag, die dit jaar op vrijdag valt. Eurostat maakt bij de cijfers onderscheid tussen drie categorieën: managers, leden van de raad van bestuur (rvb) en mensen in hogere leidinggevende functies.

Wat betreft managersposities laat Nederland alleen Cyprus en Luxemburg achter zich in de ranglijst, met respectievelijk 23 en 15 procent vrouwen in managersposities. Eurostat beschouwt de cijfers van Luxemburg overigens als onbetrouwbaar.

Wanneer het gaat om rvb-plekken en hogere leidinggevende posities staat Nederland in vergelijking met de andere EU-landen minder laag in de ranglijsten. 37 procent van de Nederlandse leden van de rvb is vrouw, tegen gemiddeld 27 procent in de Europese Unie.

Slechts 17 procent van de hogere leidinggevende functies in Nederland wordt door een vrouw bekleed. Dit is gelijk aan het EU-gemiddelde. In Oostenrijk ligt dit percentage nog veel lager: slechts 5 procent van de hogere leidinggevende posities wordt ingevuld door een vrouw.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, reageert teleurgesteld op de cijfers. "We leven in 2019 en op het gebied van gendergelijkheid gaan we nog steeds met een slakkengangetje vooruit", stelt Timmermans. "Het is tijd dat mannen en vrouwen samen naar gelijkheid gaan streven."