Woningprijzen daalden in het vierde kwartaal van 2018 in een op de vijf gemeenten, stelt huizenmarktpeiler Calcasa donderdag in een nieuw kwartaalbericht. De gemeenten waar het om gaat, liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg.

In de drie eerste kwartalen van 2018 daalden de prijzen op kwartaalbasis in minder dan 5 procent van de gemeenten.

Calcasa benadrukt wel dat het lastig is om voor een klein gebied de woningprijsontwikkeling voor een kwartaal in kaart te brengen en dat het dus vooral om de gesignaleerde trend gaat.

'Jaren van oververhitting zijn voorbij'

De vijf jaren van oververhitting lijken volgens de marktonderzoeker voorbij. Huizenprijzen vlakken af en op bepaalde plekken zijn dus zelfs voorzichtige prijsdalingen te zien. Hoewel de prijzen in het hele jaar 2018 zijn gestegen, signaleert de marktonderzoeker dat de prijsstijging in de laatste vier kwartalen is afgenomen.

Woningprijzen in heel Nederland stegen in het vierde kwartaal nog met 1 procent. Dat is de laagste stijging sinds het eerste kwartaal van 2016. Op jaarbasis kwam er gemiddeld 9,3 procent bij de huizenprijzen.

Dalende woningverkopen

Er werden ook minder woningen verkocht. Sinds het tweede kwartaal van 2013 stegen de woningverkopen steeds verder, maar hier is afgelopen jaar een eind aan gekomen.

Ondanks de dalende verkopen, is het sentiment nog positief en zijn mensen nog altijd bereid om tot de koop van een woning over te gaan.

In het vierde kwartaal van 2018 stonden er nog maar 95.000 woningen te koop, wat een daling is van 66 procent ten opzichte van eind 2012. Toen bereikte het woningaanbod een piek. Voor appartementen daalde het aanbod zelfs met 78 procent sinds eind 2012.

In Noord-Holland en Utrecht werd de daling van het aantal woningverkopen als eerste ingezet. Die trend verspreidde zich in het vierde kwartaal naar alle overige provincies, waarbij de daling in Zuid-Holland van 10 procent het grootst is.