De Rabobank had recht op 2 miljoen euro van de echtgenote en de dochter van een bestuurder van het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce, heeft de rechtbank Gelderland woensdag geoordeeld.

Het geld werd even na het faillissement van Eurocommerce in 2012 snel overgemaakt naar het bedrijf van de vrouw van de bestuurder.

Die verstrekte het bedrag weer in een lening aan de dochter, nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een inval had gedaan in het huis van de bestuurder en zijn echtgenote.

Volgens de Rabobank probeerde de familie op die manier het geld weg te houden bij de schuldeisers.

Meedelen in het vermogen

Volgens de echtgenote had zij het bedrag juist tegoed van haar man, omdat ze de afspraak had gemaakt dat ze tijdens het huwelijk zou meedelen in het vermogen.

Maar eerder werd al door andere rechters geoordeeld dat deze afspraak niet geldig was, omdat die niet was vastgelegd in een notariële akte.

"Dat betekent ook in deze zaak dat de afspraak tussen de bestuurder en zijn echtgenote ongeldig is. De echtgenote moest de lening dus aan de Rabobank terugbetalen", aldus de rechtbank