De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet aangifte tegen de Friese zorggroep Alliade. Volgens de inspectie is er geld uitgekeerd terwijl dat niet was toegestaan.
Bestuursvoorzitter Erik Kuik is opgestapt op verzoek van de raad van toezicht, zo laat Alliade weten in een reactie op het verscherpte toezicht.

Het onderzoek van de inspectie is dinsdag gepubliceerd. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.

De zorggroep staat al vanaf 16 januari onder verscherpt toezicht. Dat toezicht zal zes maanden duren.

Er zijn drie "omvangrijke transacties" door de inspectie onderzocht. De betalingen zouden tussen 2011 en 2014 zijn gedaan. De inspectie concludeert na dat onderzoek dat er "een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering" is.

'Meer toezicht is nodig'

De toezichthouders voor de zorg willen duidelijkere regels rond belangenverstrengeling in de zorg en het oneigenlijk besteden van zorggeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgen hier steeds meer meldingen over, maar het is soms moeilijk om de regels te handhaven.

Zo zijn er normen vastgelegd in de zogeheten Governancecode Zorg over integere bedrijfsvoering en goed bestuur. Maar de NZa en de IGJ kunnen deze normen niet handhaven. De toezichthouders willen daarom dat integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering worden vastgelegd in wetten.