Het overleg tussen KLM en de vakbonden over betere arbeidsvoorwaarden voor de grondwerktechnici verloopt moeizaam

AMSTELVEEN - Het overleg tussen luchtvaartmaatschappij KLM en de vakbonden over betere arbeidsvoorwaarden voor de grondwerktuigkundigen is zaterdagochtend opgeschort. Afgesproken is dat de bonden de komende dagen een voorstel uitwerken dat voorziet in betere betaling van de grondtechnici.

Dit hebben de bonden FVN Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond bekendgemaakt. Waarschijnlijk treffen de partijen elkaar over twee weken weer aan de onderhandelingstafel.

KLM en de bonden onderhandelden al sinds vrijdagochtend 10.00 uur. Het overleg volgde op een wilde staking van grondtechnici afgelopen zaterdag. Daarmee gaven zij uiting aan hun onvrede over hun salaris. De ongeveer honderd stakers eisten tot 40 procent meer loon omdat uit onderzoek was gebleken dat de collega's van KLM-partner Northwest dit meer verdienden.

Schade verhalen

KLM leed door uitgevallen vluchten naar eigen zeggen een schade van 15 miljoen euro. De onderneming wil die schade nog steeds verhalen op de stakers. De bonden is echter beloofd dit naar redelijkheid en billijkheid te doen, aldus vakbond De Unie. "Het gaat om symbolische maatregelen", zei bestuurder M. Rog. KLM denkt de komende week meer bekend te maken over de maatregelen, verklaarde een woordvoerder van de onderneming.

Beter belonen

De bonden hebben KLM voorgesteld de circa achthonderd grondtechnici beter te belonen door extra vergoedingen te geven voor het behouden en behalen van diploma's om met verschillende types vliegtuigen te mogen werken. Wat dit voorstel in de praktijk betekent voor de werknemers, kunnen ze nog niet zeggen.

KLM wil pas op het voorstel ingaan als het is onderbouwd. De bonden komen woensdag met een uitwerking. Daarna heeft de luchtvaartmaatschappij zeven dagen de tijd om te reageren. De ondernemingsraad wordt er ook bij betrokken.

Moeizaam

Bestuurder I. Baltussen van CNV Bedrijvenbond zei dat de onderhandelingen "moeizaam" verliepen. Ze hoopt desondanks dat de grootste onvrede bij de grondtechnici is weggenomen doordat de "problematiek is blootgelegd." Nadat KLM is ingegaan op de nadere voorstellen van de bonden zullen de leden worden geraadpleegd.

KLM betreurt het dat het overleg nog niet tot resultaten heeft geleid. De onderneming verwacht echter dat ook de komende onderhandelingen, in de tweede helft van augustus, constructief zullen verlopen.

Vakbond NVLT heeft nog niet gereageerd op de opschorting van het overleg. Deze bond toonde afgelopen zaterdag het meeste begrip voor de wilde staking.