De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heft het verscherpt toezicht op MC IJsselmeerziekenhuizen op, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag. De redenen waarom het toezicht werd ingesteld, zijn inmiddels verdwenen, zo concludeert de inspectie.

Het ziekenhuis stond sinds augustus 2018 onder toezicht vanwege bestuurlijke onrust en de daarmee samenhangende zorgen over kwaliteit en veiligheid van zorg.

Toen eind oktober het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen werd uitgesproken, kwam de bestuurlijke verantwoordelijkheid in handen van de curatoren. Het toezicht door de inspectie veranderde hiermee ook: de afgesproken verbetermaatregelen werden minder belangrijk. De nadruk kwam te liggen op het veilig verlenen van zorg, en het afbouwen en overdragen daarvan.

De inspectie publiceert later een rapport met daarin conclusies over het toezicht op het ziekenhuis.