In 2018 daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 24.000. Dat is drie keer zoveel als in 2017, toen het aantal met achtduizend daalde. Dat blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sterkste afname van bijstandsafhankelijkheid was onder jongeren tot 27 jaar en de groep van 27- tot 45-jarigen. Hier bedroegen de afnames respectievelijk 14 procent (zesduizend mensen) en 9 procent (zestienduizend mensen).

Arbeidsmarkt vooral voordelig voor jongere mensen

Ook onder de derde leeftijdsgroep, van 45-plussers, was een daling te zien. Die was met 1 procent wel het minst snel.

Dit komt volgens het CBS door de arbeidsmarkt, die momenteel vooral gunstig is voor jongere leeftijdsgroepen. Hierdoor blijven mensen van 45 jaar en ouder langer afhankelijk van bijstandsuitkeringen.

Daarnaast speelt bij deze leeftijdsgroep de verhoging van de AOW-leeftijd mee: tot mensen AOW ontvangen, krijgen ze nog bijstand.

Uitstroom mensen met niet-westerse achtergrond is groot

Het is ook voor het eerst sinds 2008 dat het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond dat een bijstandsuitkering ontvangt is gedaald. In 2018 nam deze groep af met ruim tienduizend.

Onder bijstandontvangers met een westerse of Nederlandse achtergrond zette deze afname al eerder in. Dit is volgens CBS te verklaren door de komst van vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië. Wanneer zij een verblijfsvergunning ontvangen, kunnen ze bij een klein inkomen ook een beroep doen op bijstand.

Doordat de instroom van deze groep in de bijstand sterk is afgenomen, en de uitstroom toenam, neemt nu ook het totaal van de bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond af. In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er nog 5.600 mensen uit Syrië bij, maar stroomden er ook 6.900 mensen uit.