Lokale overheden staan financieel steeds meer onder druk, meldt BDO Accountants dinsdag. De solvabiliteit, de mate waarin gemeenten aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is gedaald van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017.

Volgens de accountantsorganisatie kan het aantal gemeenten dat onder toezicht van de provincie staat flink gaan stijgen.

Lokale overheden zouden ontevreden zijn over het bedrag dat zij van de landelijke overheid krijgen voor het uitvoeren van hun taken.

Gemeenten hebben vooral moeite met het bekostigen van sociale taken zoals jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze taken zijn met gemiddeld 40 procent van de begroting de grootste uitgavenpost voor gemeenten en volgens BDO kunnen de gemeenten deze onderdelen "nog maar nét dragen". Gemeenten hebben deze taken sinds 2015 overgenomen.

'Beslissingen vooruitschuiven geen optie'

Gemeenten gaven in 2017 in totaal 24 miljard euro uit in dit zogenoemde sociaal domein. Per Nederlander is dat 1.400 euro. In grotere gemeenten wordt per inwoner relatief meer uitgegeven.

"Veel gemeenten hebben tekorten in het sociaal domein en dus moeten ze keuzes maken", zegt Frank van der Lee, partner en onderzoeker bij BDO. "Dat kan zowel door deze uitgaven terug te dringen, als te schrappen in de overige uitgaven en voorzieningen van gemeenten. Beslissingen vooruitschuiven lijkt geen optie, gezien de huidige financiële positie van veel gemeenten."

BDO heeft gekeken naar de financiële gegevens van 388 gemeenten over de periode van 2008 tot en met 2017.