AMSTERDAM - De Nederlandse energiebedrijven houden rekening met een forse stijging van de energielasten voor huishoudens volgend jaar. Essent gaat er vanuit dat een gemiddeld huishouden volgend jaar flink meer kwijt zal zijn aan gas en licht.

Andere energiebedrijven zoals Nuon houden nog een slag om de arm. Als de Nederlandse energieleveranciers de komende maanden hun inkoopcontracten afsluiten, komt er meer duidelijkheid over de lastenverzwaring.

Maar bij de huidige olieprijs van ongeveer 65 dollar per vat (159 liter), ruim 25 dollar meer dan een jaar geleden, lijkt een forse stijging van de gasprijs onontkoombaar. De Gasunie vindt de ontwikkeling van de olieprijs en het effect daarvan op de gasprijs moeilijk in te schatten. "Maar de gasprijs is de nodige procenten de lucht ingeschoten", aldus een woordvoerder woensdag.

Omdat de overheid de aardgasprijs heeft gekoppeld aan de olieprijs heeft dit verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse energiegebruiker. Die stookt en kookt op gas en gebruikt stroom die grotendeels afkomstig is uit gasgestookte elektriciteitscentrales.

'Politieke prijs'

Vorig jaar november becijferden beide grote energiebedrijven de kostenstijging voor een gemiddeld huishouden in 2005 op 150 tot 175 euro. Daarmee belandt de gemiddelde energienota dit jaar rond de 1650 euro. "Omdat de aardgasprijs geen reële maar een politieke prijs is, kunnen we moeilijk verantwoording afleggen over de prijsstijgingen", benadrukte een woordvoerder van Essent.

Door de oplopende olieprijs en de zeer hoge energiebelasting lijkt het alsof de liberalisering van de energiemarkt de prijs juist heeft laten stijgen. "Het zou ons dierbaar zijn als de belastingdruk zou dalen", aldus Essent. Ook Nuon juicht een aanpassing van de energiebelasting toe.