In 2018 behaalde de bouwsector met ruim 10 procent de hoogste omzetgroei in meer dan tien jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In het vierde kwartaal bedroeg de omzetgroei van de sector 10,7 procent.

Het aantal faillissementen in de bouw daalde met bijna 5 procent en bedroeg 425.

De omzetgroei was met ruim 13 procent het sterkst bij bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De omzet in deze branche stijgt al vier jaar en komt daarmee voor het eerst hoger uit dan in 2008.

Gespecialiseerde bouwbedrijven, zoals installatie- en afwerkingsbedrijven, zagen hun omzet met ruim 10 procent ook forser stijgen dan een jaar eerder. Grond-, water- en wegenbouwbedrijven behaalden een omzetstijging van 5 procent, wat ook voor hen meer was dan in 2017.

Kleine bouwbedrijven doen het goed

Kleine bouwbedrijven behaalden de grootste omzetstijging, van bijna 12 procent. Middelgrote bedrijven met tien tot honderd werknemers en grote bouwbedrijven vanaf honderd werkzame personen behaalden ongeveer 10 procent omzetgroei.

Middelgrote bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw zagen met bijna 14 procent de hoogste omzetgroei. De laagste omzetgroei was voor middelgrote grond-, water- en wegenbouwbedrijven, met zo'n 2 procent.

Vooruitzicht: Bouwvergunningen 2018 blijft gelijk

Het CBS bracht ook in kaart hoeveel bouwvergunningen er werden afgegeven in 2018. Dat waren er bijna 70.000, wat overeenkomt met het aantal in 2017.

Het aantal vergunningen is daarmee nog niet terug op het niveau van voor de crisis. Gemiddeld werden er tussen 2000 en 2008 jaarlijks 80.000 vergunningen voor nieuwbouwwoningen verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat komende jaren wordt gebouwd. Tussen een vergunning en oplevering zit zo'n twee jaar. In 2018 werden er 66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd.