Door systeemfouten bij de Belastingdienst is er vijf jaar lang te weinig kindgebonden budget uitgekeerd aan ouders. Zij krijgen alsnog een nabetaling.

Dit zal het kabinet in totaal tussen de 375 en 445 miljoen euro kosten, schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het huidige kabinet wil het kindgebonden budget, dat in 2008 werd ingevoerd om ouders met een laag inkomen te ondersteunen, verder uitbreiden. In voorbereiding daarop ontdekten Van Ark en staatssecretaris van Financiën Menno Snel fouten in de uitvoering.

Zo kregen ouders met een schommelend inkomen geen bedrag meer als ze boven een bepaalde grens waren uitgekomen, ook als hun inkomsten later weer waren afgenomen.

Vermoedelijk gaat het om een groep van tussen de 300.000 en 400.000 ouders. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. Voor het jaar 2015 ontvingen zij gemiddeld 600 euro te weinig, daarna ging het zelfs om gemiddeld 1.000 euro te weinig.

Het kabinet zal de bedragen die vanaf 2013 te weinig zijn betaald alsnog uitkeren. Gewoonlijk vervallen na vijf jaar bedragen waar mensen recht op hadden. Dat principe wordt in dit geval ook door het kabinet aangehouden.