De Volksbank heeft vorig jaar bijna een vijfde minder winst behaald. Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank behaalde lagere resultaten met beleggingen en had te maken met een lagere vrijval van kredietvoorzieningen.

Onder de streep bedroeg de winst 268 miljoen euro, tegen 329 miljoen euro een jaar eerder. Er viel 12 miljoen euro aan voorzieningen vrij die de staatsbank eerder had genomen vanwege slechte leningen. In 2017 ging het nog om een vrijval van 24 miljoen euro.

"In 2019 zal de langdurig lage rente-omgeving naar verwachting verdere druk uitoefenen op onze baten. Verder is de vrijval van voorzieningen voor leningen eindig", stelde topman Maurice Oostendorp. "Ondanks het voornemen tot kostenbeheersing verwachten we daarom een lichte daling van de nettowinst voor dit jaar."

Het concern is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. De Volksbank kijkt nu weer naar mogelijkheden om op eigen benen te staan.

Oostendorp verklaarde onlangs dat hij daarbij weinig voelt voor een beursgang. "Want dan loop je het risico dat je weer in zo'n winstgedreven model gedwongen wordt", zei hij tegen de Volkskrant.

Kosten moeten verder omlaag

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelde overigens in november dat de Volksbank sowieso nog niet toe is aan een besluit over een zelfstandige toekomst. De bank moest zijn strategie nog nader uitwerken, zich beter voorbereiden op veranderende kapitaalregels en de kosten verder omlaag brengen.

Halverwege dit jaar loopt een eerder gestelde termijn af voor het nadenken over een privatisering, maar het is nog niet duidelijk of er dan al een besluit zal worden genomen.