De productie van fosfaat in dierlijke mest bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo. Dat is 12 miljoen kilo minder dan het door de EU ingestelde fosfaatplafond en 8,3 miljoen kilo minder dan het jaar ervoor.

Oorzaak is de flinke krimp van de melkveestapel. Het aantal melkkoeien daalde tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 met 190.000 (11 procent). De hoeveelheid kalveren en jonge koeien tot twee jaar oud daalde met meer dan 300.000 (25 procent). De fosfaatproductie in de sector bedroeg alsnog 77,4 miljoen kilo.

De melkproductie per melkkoe is tegelijkertijd toegenomen van ruim 8.300 kilo in 2016 tot 8.850 kilo in 2018.

In de vleesvarkenssector daalde de fosfaatproductie licht tot 37,3 miljoen kilo. De productie van fosfaat in de legpluimvee steeg juist met 4 procent, tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosforuitstoot met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kilo. Dit is waarschijnlijk ook beïnvloed door een verandering in de telling van de pluimveestapel.

Ook de stikstofuitscheiding is gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo.