De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5 procent gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In 2017 groeide de economie nog met 2,9 procent. Vorig jaar droeg het handelssaldo, het verschil tussen de export en import, minder bij aan de groei.

De Nederlandse economie groeide vorig jaar vooral door hogere consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen, meldt het statistiekbureau op basis van eerste cijfers.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, merkt op dat de lagere groeicijfers vergeleken met de laatste tien jaar nog steeds relatief hoog zijn.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemt de economische vooruitzichten "al met al" solide. "Mogelijkerwijs zijn we over het hoogtepunt heen, maar ook na een hoogtepunt valt er nog een hoop te beleven."

Meer uitgaven aan duurdere spullen

Zo gaven consumenten in 2018 meer uit dan in 2017. Nederlanders besteedden vooral meer aan auto's en elektrische apparaten. Verder werd er meer uitgegeven in de horeca en gaven consumenten meer uit aan vervoer en communicatie.

"Nederlanders gaven vooral geld uit aan de duurdere spullen", zegt Van Mulligen "Dat zijn zaken waar tijdens de crisis minder geld voor was."

Het CBS merkt op dat de groei van de consumptie strookt met de groei van de werkgelegenheid.

De spanning op de arbeidsmarkt heeft eind vorig jaar een nieuw hoogtepunt bereikt. Er zijn nu tachtig vacatures per honderd werklozen. Het eerdere hoogtepunt was in 2018, met 79 vacatures per honderd werklozen.

Meer investeringen in woningen

In 2018 werd er verder 4,8 procent meer geïnvesteerd in bijvoorbeeld woningen, gebouwen en machines. In 2017 lag dit cijfer nog op 6,1 procent.

Verder groeide de uitvoer van goederen en diensten minder hard, namelijk met 2,7 procent. Omdat ook de invoer van goederen en diensten met 2,7 procent toenam, droeg het saldo van export en import minder positief bij aan de economische groei dan in 2017.

Aan het eind van 2018 trok de economie nog wat aan met een groei van 0,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het derde kwartaal stond het groeicijfer op 0,2 procent.

Consumentenvertrouwen neemt af

Wel valt de daling van de export in negatieve zin op. Die kromp in december met 2,2 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In november daalde de export ook al. In de laatste maand van 2018 daalde vooral de uitvoer van elektrotechnische apparatuur en chemische producten. De export van machines en aardolieproducten steeg wel.

Het economisch beeld is wel verslechterd. Zo is het consumentenvertrouwen in januari flink gedaald. Van Mulligen noemt dit "toch een beetje vreemd, want het gaat goed met de Nederlandse economie". Mogelijk trekken mensen zich de zorgelijke krantenkoppen aan over geopolitieke spanningen zoals het Britse vertrek uit de Europese Unie, zegt hij.