Als de Europese Unie pulsvisserij inderdaad verbiedt, kunnen Nederlandse pulsvissers rekenen op geld van het kabinet om op nieuwe technieken over te stappen. Minister Carola Schouten (Visserij) zegt dat Nederland "om de vissers heen" zal blijven staan.

De EU besluit waarschijnlijk woensdag tot een verbod op de pulsvisserij. Daarbij wordt platvis niet met over de bodem slepend tuig, maar met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven.

Schouten maakt zich er sterk voor dat pulsvissers de tijd krijgen om over te stappen, herhaalde ze. Ze wil de overgangsperiode die ze hoopt te bedingen ook benutten om nieuwe mogelijkheden voor de vissers te vinden. "Want we moeten vooruit, niet terug in de tijd", aldus de minister.

Het kabinet stelt daarom innovatiegeld ter beschikking.

'Alles om pulsvisserij te redden'

Het kabinet heeft alles in het werk gesteld om de pulsvisserij te redden, verzekerde Schouten. Dat vindt een deel van de Kamer moeilijk te geloven. Vooral premier Mark Rutte had beter zijn best moeten doen voor de vissers, vinden CDA, PVV en Forum voor Democratie.

Schouten wilde niet kwijt of Rutte zelf bijvoorbeeld heeft geprobeerd het verzet van de Franse regering tegen pulsvisserij weg te nemen.

Niet alleen zijzelf, maar ook andere ministers hebben volgens Schouten hun beste beentje voorgezet. "Maar als Brussel om politieke redenen een methode afwijst die evident duurzamer is, dan zijn dat discussies die je niet gelijk wint", stelt de minister. Zelfs de waarschuwing dat Europa het vertrouwen in de Europese instellingen zo ondergraaft, maakte volgens Schouten geen indruk.

Bezorgde of zelfs boze partijen hadden Schouten wegens het dreigende pulsvisverbod naar de Kamer geroepen. De tribune zat vol Urker vissers die hun levensonderhoud in gevaar zien. De minister probeerde hen gerust te stellen en beloofde woensdag naar Urk te komen.