Rabobank heeft een "kleine eerste" stap gemaakt in het inzichtelijker maken van bankafschriften. De bank zal bij online aankopen meteen de winkelnaam tonen als de verkoper gebruikmaakt van de betaalservice van de bank.

De bank voert de maatregel in na een in de Tweede Kamer aangenomen motie en een actie van de Consumentenbond voor duidelijkere bankafschriften.

"Met namen als C&M Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA is het lastig te achterhalen om welk bedrijf het gaat", aldus de consumentenorganisatie. "Consumenten kunnen daardoor hun bankrekening niet goed controleren, wat grip op de uitgaven bemoeilijkt."

Waarschijnlijk heeft de maatregel van de Rabobank nog niet heel veel impact. Maar een klein deel van winkeliers maakt gebruik van de betaalservice, de zogeheten OmniKassa. Een woordvoerder geeft toe dat het om een kleine eerste stap gaat en dat een deel van de klanten waarschijnlijk niks merkt van de maatregel.

'Een mooie eerste stap'

Maar om in de toekomst meer afschrijvingen duidelijker te maken, gaat de bank in gesprek met grote betaaldienstverleners. "Zodra een van de eerste grote betaaldienstverleners ook de oplossing van de Rabobank toepast, dan zal in circa 10 procent van de iDEAL-transacties de winkelnaam direct zichtbaar zijn", aldus de bank.

"Een mooie eerste stap", noemt directeur belangenbehartiging Olof King van de Consumentenbond het initiatief van de Rabobank. "Consumenten vinden nog te vaak onbekende namen van betaalservices op hun bankafschrift, in plaats van de winkel waar iets is gekocht. Ze hebben dan vaak geen idee waar het om gaat."