Mensen met schulden mogen niet door toedoen van de overheid nog dieper in de problemen raken, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Ze reageert op het rapport van de nationale ombudsman waarin staat dat overheidsinstanties te streng zijn als ze schulden innen.

Ombudsman Reinier van Zuthpen drong in zijn verslag aan op maatregelen en wil in 2020 van de staatssecretaris horen of de invorderingsprocedures zijn verbeterd.

Er zijn al tal van acties uitgestippeld om mensen met schulden bij te staan, zegt Van Ark. "Een belangrijke maatregel die ervoor moet zorgen dat iemand na een beslaglegging voldoende geld overhoudt om van te leven, heeft vertraging opgelopen. Dat is zuur."

Veel mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet, zegt de ombudsman, en de overheid houdt daar geen rekening mee. Overheidsorganisaties werken volgens hem niet of nauwelijks samen, wat kan leiden tot onnodige invorderingsacties.

Van Zuthpen is al jaren ontevreden met het invorderingsbeleid. In 2013 bracht hij het rapport In het krijt bij de overheid'uit, waarin de knelpunten bij invordering door de overheid worden beschreven.

Zes jaar later zijn de meeste knelpunten uit dat rapport nog steeds niet opgelost, ondanks meerdere plannen van de overheid. Van Zutphen: "Ik vind het zorgwekkend dat er nog steeds mensen verder in de financiële problemen komen door toedoen van de overheid. Overheidsinstanties moeten daar nú wat aan doen. Het uitstellen van wet- en regelgeving mag geen reden zijn om te wachten."