Een tweejarig Fins experiment met een basisinkomenregeling heeft niet tot de gehoopte resultaten geleid, zeggen de onderzoekers. De ontvangers van het basisinkomen zijn wel gezonder en gelukkiger.

Tijdens het experiment kregen tweeduizend willekeurige werkloze Finnen twee jaar lang een basisinkomen van 560 euro per maand van de staat, ongeacht of ze werk vonden of niet.

Onderzoekers zeiden dat het ontvangen van een maandelijks bedrag de werklozen niet had aangespoord om meer te werken en meer te verdienen, zoals gehoopt.

De resultaten zijn voorlopig en het is nog niet mogelijk om concrete conclusies te trekken met betrekking tot de effecten van een basisinkomen, stellen de onderzoekers.

'Impact op werkloosheid minimaal'

"De impact op de werkgelegenheid lijkt minimaal na het eerste proefjaar", zei de Finse minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Pirkko Mattila.

De ontvangers van een basisinkomen werkten gemiddeld een halve dag meer dan de controlegroep. Gemiddeld waren de mensen met een basisinkomen 49,64 dagen in loondienst, tegenover 49,25 dagen in de controlegroep.

Tijdens de tweejarige proef met het basisinkomen is getest of er een vangnet is voor degenen die niet kunnen of willen werken. Ook werden ze aangemoedigd laagbetaalde of tijdelijke banen te nemen.

Hoewel de impact op de werkloosheid minimaal was, zeiden de proefpersonen wel dat ze zich gelukkiger en gezonder voelden dan de controlegroep zonder basisinkomen.

'Op alle mogelijke manieren beter welzijn'

"De ontvangers van het basisinkomen van de testgroep gaven aan dat zij zich op alle mogelijke manieren beter voelden in vergelijking met de controlegroep", zegt Olli Kangas, wetenschappelijk directeur van het onderzoeksproject.

Het oorspronkelijke plan van de Finse regering was om de basisinkomensregeling na twee jaar uit te breiden terwijl geprobeerd wordt de aanhoudend hoge werkloosheid te bestrijden.

De lessen die zijn geleerd vormen een solide basis voor de planning van nieuwe ambitieuze sociale experimenten, bijvoorbeeld van een negatieve inkomstenbelasting, zegt Kangas.