Deeltijdwerkers in de Europese Unie met een contract van meer dan twaalf uur per maand krijgen meer rechten. Het gaat om afspraken over beschikbaarheid en over hoelang zij van tevoren moeten worden ingelicht over hun volgende klus. Als die klus op zeer korte termijn is, mogen werkgevers oproepkrachten bij weigering niet ontslaan.

Werkgevers mogen personeel met een nulurencontract niet langer verbieden een extra baan aan te nemen. Daarnaast krijgen flexwerkers recht op een gratis opleiding. De proeftijd mag in principe niet langer dan zes maanden duren.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord over deze wetgeving gesloten. Die geldt tot ontevredenheid van de vakbonden niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en het personeel van hulpdiensten.

De Europese Commissie kwam ruim een jaar geleden met voorstellen om deze werknemers beter te beschermen. De huidige wetgeving dateert uit 1991.

Wie een baan aanneemt, moet voortaan bij het begin worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten. Zo moeten ze bijvoorbeeld worden ingelicht over het aantal werkuren en de hoeveelheid betaalde vrije dagen. Volgens EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) zorgt het akkoord voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Nu zijn er volgens haar zo'n drie miljoen Europeanen die dat niet hebben. Zij sprak van een "grote mijlpaal" voor een sociaal Europa.