Veel bruggen en zo'n 10 kilometer kade in Amsterdam verkeren in slechte staat van onderhoud. In de komende jaren zijn honderden miljoenen euro's nodig voor de aanpak hiervan, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma. Ze presenteert donderdag een plan van aanpak.

Het beheer van de bruggen en kade is in de afgelopen decennia verwaarloosd. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal zo'n zestienhonderd bruggen, 600 kilometer aan kades en oevers en vijf verkeerstunnels.

Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is zeker 10 kilometer in zeer slechte staat, met een verhoogd risico op verzakking, meldt Dijksma. Zes bruggen zijn in zo'n slechte staat dat er al acute maatregelen zijn genomen.

'Veiligheid stad en inwoners staat voorop'

Dijksma vindt onderhoud belangrijk, omdat de veiligheid van de stad en haar bewoners en bezoekers "altijd voorop" staat. De maatregelen die genomen moeten worden zullen veel van de stad, bewoners, bedrijven en bezoekers vragen, stelt de wethouder.

Vrachtwagens moeten omrijden om kwetsbare kades en bruggen te ontzien. Ook worden parkeerplaatsen opgeheven en bomen gekapt.

Vorige week schreef Het Parool dat binnen de coalitie rekening wordt gehouden met een totaalbedrag van 2 miljard euro.