De Utrechtse thuiszorgorganisatie Joost Zorgt is failliet verklaard, heeft oprichter Joost Nauta bekendgemaakt. De oorzaak is een langdurig zakelijk conflict over geld met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

"De benodigde continuïteit van zorg in de huidige situatie kan niet langer gegarandeerd worden", aldus het zorgbedrijf.

Het faillissement treft ongeveer driehonderd medewerkers, waarvan de helft in vast dienstverband en achthonderd cliënten.

Joost Zorgt is werkzaam in de regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Flevoland en West-Brabant.

Nauta, die zelf vanwege de spierziekte SMA afhankelijk is van continue hulp, hoopt op een doorstart. "In de komende periode staat continuïteit van zorg, arbeid en inkomen centraal", zegt de oprichter.