De tolheffing voor personenauto's die Duitsland wil invoeren, is niet discriminerend voor buitenlandse automobilisten. Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie, advocaat-generaal Nils Wahl, heeft dat geconcludeerd in een zaak die Oostenrijk met steun van Nederland had aangespannen.

Volgens hem is de zogenoemde Maut niet in strijd met het Europees recht. Het Hof volgt dergelijke adviezen vaak.

De heffing voor het gebruik van de Autobahn zou volgend jaar in het najaar moeten ingaan. De hoogte is afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Een vignet voor tien dagen gaat tussen de 2,50 en 20 euro kosten.

Duitse automobilisten worden via een belastingvrijstelling (deels) gecompenseerd voor de extra kosten, maar buitenlandse autorijders niet.

Misverstand over begrip discriminatie

Wahl maakt melding van een "misverstand" rond het begrip discriminatie. Hij wijst erop dat alleen Duitsers de Duitse motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen en daarom niet zijn te vergelijken met automobilisten uit andere landen.

Hij stelt verder dat Oostenrijk niet heeft kunnen aantonen dat buitenlanders ongunstiger worden behandeld. Zij kunnen namelijk kiezen voor een vignet van korte duur, terwijl Duitsers sowieso voor een heel jaar moeten betalen.

Duitsers zouden ondanks de compensatie nooit minder betalen dan niet-Duitsers. De tol is in overeenstemming met het beginsel dat de gebruiker en vervuiler betaalt, besluit de advocaat-generaal.

Extra belemmeringen in grensstreek

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is teleurgesteld. "Voor mensen en ondernemers in de grensstreek werpt dit weer extra belemmeringen op, in plaats van dat we obstakels aan de grens proberen weg te nemen."

De Europese Commissie stelde eerder dat de tol in strijd is met het Europees recht, maar trok een strafprocedure ruim twee jaar geleden in. Dit deed de Commissie nadat Berlijn maatregelen had genomen om discriminatie uit te sluiten. Oostenrijk was het daar niet mee eens en stapte naar het Hof.