Het is voor veel Nederlandse woningcorporaties te duur om al hun woningen om te bouwen naar nul-op-de-meterwoningen, stelt adviesbureau Finance Ideas op basis van een onderzoek onder zeshonderd corporatiebestuurders.

In doorsnee richten de ondervraagden zich bij het verduurzamen van woningen daarom op energielabel B.

Sowieso is het verduurzamen van de woningvoorraad een dure grap voor de corporaties. De directeuren en managers verwachten in meerderheid dat ze meer geld kwijt zijn dan tot nu toe werd ingeschat.

De komende jaren houden corporaties zich vooral bezig met het isoleren van woningen en het installeren van zonnepanelen. Opvallend is verder dat 44 procent van de ondervraagde bestuurders aangeeft dat hun corporaties het gasverbruik terug willen dringen door zuinigere CV-ketels te plaatsen en nog niet aan warmtepompen of warmtenetten denken.

Woningcorporaties willen er bovendien voor zorgen dat de huren niet omhoog gaan. Bijna de helft van de ondervraagden ziet dat als het belangrijkste uitgangspunt.

Nederland telt volgens Finance Ideas circa 325 woningcorporaties. Samen beheren ze bijna 2,4 miljoen huurwoningen.