De kritiek van Amerikaanse farmaceutische bedrijven op zijn beleid is minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in het verkeerde keelgat geschoten. Zij zouden er beter aan doen zich te richten op het maken van betaalbare medicijnen, repliceert Bruins. Bovendien moeten ze eerst maar eens duidelijk maken welke kosten en hoeveel winst ze maken en waarom ze geregeld zulke hoge prijzen vragen.

Bedrijven als MSD, Gilead en Janssen vinden dat Nederland zich te veel bemoeit met de prijzen van medicijnen en daardoor te weinig oog heeft "voor de noodzaak van investeringen voor de medicijnen van morgen".

Het rendement op nieuwe investeringen is met 1,7 procent inmiddels zo laag dat investeerders zich terugtrekken, schrijven de bedrijven in een brief.

Maar zij vinden bij Bruins geen gehoor. "Zolang er farmaceuten zijn die prijzen van geneesmiddelen zomaar vervijfvoudigen of tonnen vragen voor een levensreddende behandeling zonder enige onderbouwing van die prijs, zal ik me hier tegen blijven verzetten", waarschuwt de minister.

'Kan er met de pet niet bij'

Niet de winst van de industrie, maar het belang van de patiënt staat voor hem voorop. Hij "kan er met de pet niet bij" dat deze bedrijven, "die allemaal zeggen in het belang van de patiënt te werken, een lobby voeren die niet tot een oplossing leidt".

Bruins en zijn voorganger Edith Schippers lagen herhaaldelijk met farmabedrijven in de clinch over prijzen van bepaalde medicijnen. De farmaceuten zijn vooral niet te spreken over de inperking van de eigendomsrechten.

Zo staat Bruins positief tegenover het initiatief van apothekers om gepatenteerde medicijnen na te maken. Ook onderzoekt hij 'dwanglicenties' voor het omzeilen van extreem dure patenten.