DEN HAAG - De economische groei zal in 2006 toenemen, maar het is nog maar de vraag of daarmee de koopkracht verbetert. De kans bestaat dat de Nederlanders er opnieuw op achteruit gaan.

Dat blijkt uit vertrouwelijke berekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) aan het kabinet heeft verstrekt. Ambtenaren van het ministerie van Financiën rekenen de cijfers momenteel na. De koopkracht loopt gevaar door de gestegen prijzen en de kosten van het zorgstelsel dat in 2006 wordt ingevoerd.

Tegenvaller

Aanvankelijk werd gedacht dat vooral de koopkracht van ouderen en minima volgend jaar een extra duw zou moeten krijgen. Tegenvaller voor het kabinet is dat uit de CPB-cijfers blijkt dat de koopkracht van een veel grotere groep onder druk staat.

Het CPB verwacht dat de economische groei in 2006 voor het eerst sinds jaren boven de 2 procent zal uitkomen: 2,25. Uit de nieuwe economische voorspellingen komt naar voren dat er voor de kwakkelende Nederlandse economie licht gloort aan het einde van tunnel. Ons land lijkt daarmee aan te pikken bij de aantrekkende wereldhandel. Een gevolg daarvan is een teruglopende werkloosheid met ongeveer 25.000 mensen in 2006.

Financieringstekort

Ook het financieringstekort loopt verder terug. Waar het CPB eerder nog voor dit jaar en 2006 een tekort van 2,3 procent voorspelde, lijkt nu het tekort volgend jaar tot onder de 2 procent te dalen. Daarmee blijft Nederland ruim onder de Europese norm van 3 procent van het bruto binnenlands product.

Het kabinet, dat vrijdag voor het eerst na de vakantie vergadert, beslist de komende weken over de maatregelen die nodig zijn om de koopkracht op peil te houden dan wel te verbeteren.

Iets extra's

Behalve voor bejaarden en minima hebben kabinet en regeringsfracties al de wens uitgesproken ook iets extra's te willen doen voor middeninkomens, bijvoorbeeld door tegemoet te komen in de hoge kosten voor kinderopvang.

Het kabinet heeft volgend jaar zeker 2 miljard euro extra ter beschikking als gevolg van hogere aardgasinkomsten. Daarvan is in het 'paasakkoord' al ruim 1 miljard bestemd voor extra uitgaven voor onder meer onderwijs, justitie en jeugdzorg. Daardoor blijft er nog zeker 1 miljard over om te besteden. Op prinsjesdag presenteert het kabinet zijn plannen.