Twijfel over effectiviteit openbaarheid topinkomens

DEN HAAG - De Raad van State betwijfelt of openbaarmaking van topinkomens in de publieke sector een dempend effect zal hebben zoals het kabinet verwacht. Het adviesorgaan wijst erop dat een publicatieverplichting in de marktsector niet voorkomen heeft dat daar nog steeds salarissen zijn die in de samenleving vraagtekens oproepen.

De Raad van State sluit niet uit dat er zelfs sprake is geweest van een prijsopdrijvend effect "als gevolg van de vergelijking die door openbaarmaking mogelijk is geworden".

Minister Remkes heeft onlangs zijn wetsvoorstel voor openbaarmaking topinkomens in de (semi-)publieke sector naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij stelt als norm het verwachte nieuwe ministerssalaris tijdens de volgende kabinetsperiode, 160.000 euro. Alleen salarissen van bestuurders die boven dit bedrag uitkomen, moeten openbaar worden gemaakt.

Tip de redactie