Grote beleggers hebben samen met pensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, een resolutie ingediend bij olie- en gasconcern BP om de beloningen van het management aan nieuw klimaatbeleid te koppelen. Zo moet ervoor gezorgd worden dat het concern milieuvriendelijker te werk gaat.

Topbestuurders bij BP steunen de resolutie die in mei is ingediend voor de aandeelhoudersvergadering. In theorie kunnen aandeelhouders de resolutie daar nog verwerpen, maar Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP, zegt tegen NU.nl er vertrouwen in te hebben dat de plannen worden aangenomen.

Eerder maakte BP zelf al bekend zo'n 500 miljoen dollar te gaan investeren in hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen, en in energieopslag. Ook wil het concern de CO2-emissies de komende zes jaar gelijk houden aan de 51,2 miljoen ton CO2 die in 2015 werd uitgestoten.

Concrete doelen ontbreken in resolutie

In de resolutie wordt van BP gevraagd met een strategie te komen die overeenkomt met het akkoord van Parijs. Verder moet het concern klimaatdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn formuleren en daar jaarlijks over te rapporteren.

Concrete doelen ontbreken echter in de resolutie. De precieze klimaatdoelen moet BP zelf formuleren, en in hoeverre de beloningen gaan afhangen van het klimaatbeleid, bepaalt BP ook zelf.

Wortmann verwacht niet dat BP zich het er makkelijk vanaf gaat maken. "Een resolutie is bindend, Ze zullen zich eraan moeten houden." Zij ziet ook steun in het feit dat de BP-bestuurders zelf de resolutie omarmen.

Mogelijke maatregelen

Als mogelijke maatregel die BP kan nemen, denkt de bestuursvoorzitter aan een beweging van de vervuilendste fossiele brandstoffen naar gas. Dat is relatief minder vervuilend. Ook moet het concern meer investeren in hernieuwbare energie en het voorkomen dat CO2 in het klimaat komt. "Er zijn allerlei mogelijkheden die zij hebben. En uiteindelijk is de toekomt van het bedrijf daar op de lange termijn mee gediend."

Eerder onthield ABP zich van een stemming over een klimaatresolutie van Follow This bij Shell. Wortmann legt uit dat er ook moeilijk realiseerbare maatregelen in die resolutie stonden. "Als het gaat om een resolutie, kijken we ook naar wat we een realistische ambitie vinden en of het bedrijf die ook werkelijk gaat realiseren."

"Daarom hebben we ons er bij Shell sterk voor gemaakt dat het topmanagement wordt afgerekend op het behalen van klimaatambities. Begin december heeft het bedrijf bekendgemaakt dat ook te gaan doen."