Verzekeraar Aegon stopt met beleggingen in oliebedrijven die 30 procent en meer van hun olieproductie halen uit teerzanden en pijpleidingbedrijven die betrokken zijn bij het transport van teerzandolie. Volgens Aegon passen die investeringen niet langer in de klimaatstrategie van het concern.

Daarmee volgt Aegon het voorbeeld van branchegenoot NN Group, die in oktober hetzelfde aankondigde.

Aegon begint nu met de verkoop en afbouw van beleggingen in de teerzandolie-industrie en er zullen geen nieuwe beleggingen worden aangegaan. Aegon heeft elf bedrijven die betrokken zijn bij Canadese teerzandolie op de lijst met uitsluitingen geplaatst.

Aegon is ondertekenaar van de klimaatafspraken van Parijs en stelt dat zijn strategie erop gericht is de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. "In dat kader vinden we investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de winning en het vervoer van teerzandolie niet langer bij ons passen."

"Teerzandolie kent, na steen- en bruinkool, de hoogste CO2-uitstoot van alle fossiele brandstoffen. In geen van de scenario's voor de energietransitie valt teerzandolie binnen de norm voor uitstoot van koolstofdioxide", aldus het bedrijf.

'Kies voor duurzaam'

In totaal had Aegon wereldwijd circa 500 miljoen euro belegd in bedrijven die afhankelijk zijn van teerzandolie. De beleggingen van Aegon Nederland bedragen 30 miljoen euro in aandelen van zeven ondernemingen. Al deze beleggingen zijn voor rekening en risico van klanten en zijn inmiddels verkocht.

Milieuorganisatie Greenpeace is blij met de stap van Aegon. "Een belangrijk signaal aan beleggers en de olie-industrie. Nu is het aan pensioenfondsen ABP en PFZW om dit voorbeeld te volgen. Kies voor duurzaam en trek je terug uit de smerigste olie ter wereld", aldus Greenpeace.

De organisatie riep pensioenfondsen en verzekeraars vorig jaar op om te stoppen met beleggen in deze vorm van oliewinning.