Het goederenvervoer van de binnenvaart in Nederland is in 2018 vanwege de extreem lage waterstand in de tweede helft van het jaar met bijna 2 procent gedaald tot 360 miljoen ton, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het internationale vervoer daalde vorig jaar met bijna 6 procent, terwijl het binnenlandse vervoer met ruim 7 procent steeg.

De grootste daling van het goederenvervoer was te zien in de maanden oktober en november, daarna herstelde het vervoer via de binnenvaart zich tot het niveau van een jaar eerder.

Vanwege de zeer lage waterstand kon minder gewicht worden vervoerd. Daardoor nam wel het aantal scheepsbewegingen toe.