De export van spruiten is afgelopen jaren sterk gestegen. In 2008 was de exportwaarde van de op een na meest geteelde wintergroente nog 32 miljoen euro, in 2017 bedroeg die 66 miljoen euro, blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral in Duitsland doet de Nederlandse spruit het goed, met een exportwaarde van 32 miljoen euro. Maar ook in de Verenigde Staten (2,8 miljoen euro), het Verenigd Koninkrijk (10 miljoen) en Italië (4 miljoen) zijn spruiten gewild.

De meest geteelde wintergroente blijft nog altijd de winterpeen. Van de 14.413 hectare landbouwgrond wintergroenten, wordt 43 procent gebruikt voor de peen. Ruim 850 boeren verbouwen winterpeen, tegenover tweehonderd boerenbedrijven die zich op de spruit toelegt.

Het areaal wintergroenten is in 2018 afgenomen met 765 hectare. De grootste afname is te zien in het akkeroppervlak dat wordt ingezet voor prei.