De president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi houdt vertrouwen in het bereiken van het inflatiestreven. In de afgelopen twee maanden daalde de inflatie in de eurozone, maar volgens Draghi zal de inflatie op de middellange termijn stijgen. Het ECB-bestuur was unaniem in de verwachting dat de kans op een recessie klein is.

Draghi erkent dat sommige economische indicatoren lager dan verwacht uitvielen en hij verwacht dat inflatie ook de komende maanden onder druk zal staan. Voor de langere termijn verwacht hij echter dat de inflatie zal stijgen naar de doelstelling van net onder 2 procent op de middellange termijn.

Hij haalt aan dat de financiële omstandigheden positief zijn en de arbeidsmarkt sterk is. Ook ziet hij een steeds grotere stijging in lonen. Het afgelopen jaar leek dit nog niet door te werken in een stijging van het prijspeil, maar Draghi wijst erop dat bedrijfswinsten al onder druk staan door hogere lonen.

Belastingen op goederen en het Britse vertrek uit de Europese Unie blijven een risico voor de Europese economie. Ook merkt de ECB de onrust op de financiële markten van de afgelopen maanden op.

Twijfels over de mogelijkheden van de ECB om eventueel in te grijpen in de economie wuift Draghi weg. We hebben alle gereedschappen nog tot onze beschikking, aldus Draghi.