EU-commissaris Pierre Moscovici wijst de Nederlandse beschuldiging van onvoldoende transparantie van de Europese Commissie over de Italiaanse begroting van de hand.

"Er moet geen argwaan zijn. Zo werken we hier niet en het is niet welkom. Dit is geen nuttige discussie", aldus Moscovici (Economische en financiële zaken).

De Fransman reageert op minister Wopke Hoekstra's klacht over het besluit van de commissie in december om af te zien van een strafprocedure tegen Italië voor het niet voldoen aan de Europese begrotingsregels. Maandag zei Hoekstra dat hij "het verhaal niet overtuigend" vindt en meer informatie wil.

"Natuurlijk zal ik meer details geven aan wie dan ook die me daarom vraagt", zei Moscovici. "Maar we hadden de volle steun van de ministers voor de manier waarop we de kwestie hebben aangepakt. Dat volle vertrouwen blijven we nodig hebben."

Brussel wees vorig jaar twee keer de ontwerpbegroting van de regering in Rome af. Daarna volgde een wekenlange 'dialoog' die in een akkoord resulteerde. "We moeten waakzaam blijven dat de afspraken worden opgevolgd," aldus Moscovici.

Hoekstra wil dat regels gehandhaafd worden

Hoekstra wijst erop dat opeenvolgende Nederlandse regeringen in het verleden al kritiek hebben geuit over "het onvermogen van de Europese Commissie om de begrotingsregels te handhaven". Een bekend voorbeeld daarvan is Frankrijk, dat jarenlang de afspraken over begrotingstekorten schond maar daar in Brussel mee wegkwam.

Volgens Hoekstra is het van groot belang dat het dagelijks bestuur van de EU "de langetermijnbelangen van de lidstaten dient" door ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de afspraken houdt.