Scholing en ontwikkeling moeten standaard onderdelen van het totale beloningspakket worden, stellen werkgeversclubs VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN ​in de nota Klaar voor veranderend werk. Daarin presenteren zij hun prioriteiten voor het arbeidsvoorwaarden- en cao-overleg in het komende jaar.

Een budget voor scholing wordt volgens de werkgeversverenigingen nog te vaak gezien als een extraatje boven op het contractloon.  Scholing hangt niet af van conjunctuur, aldus de werkgevers, en werknemers kunnen er met een ruimer scholingsbudget zelf voor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven.

"Scholing is essentieel voor mensen zelf en het belang ervan voor bedrijven neemt alleen maar toe in een steeds sneller veranderende wereld die nieuwe vaardigheden en kennis van mensen vraagt", schrijven zij.

Door in te zetten op een meer vanzelfsprekende rol voor scholing in cao's hopen de verenigingen een handreiking naar de vakbonden te doen om aan betere arbeidsverhoudingen te werken.

In 2018 werden meer dan 350 cao's gesloten voor in totaal 2,3 miljoen werknemers.