ZEIST - Een meevaller van 200 miljoen euro bij de levensverzekeringen heeft verzekeraar Achmea de eerste zes maanden van dit jaar uit de rode cijfers gehouden. De nettowinst kwam uit op 21 miljoen euro, bijna 90 procent minder dan een jaar eerder. Zonder de meevaller was Achmea diep in het rood belandt. "We zijn niet blij met deze cijfers", benadrukte Achmea-topman P. Overmars dinsdag.

Een belangrijke factor in de winstdaling was de verandering van de boekhoudregels. Achmea (onder meer Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Staal Bankiers) is dit jaar overgestapt op nieuwe Europese regels die vanaf 2005 verplicht worden. Daarmee komen de resultaten in lijn met moederconcern Eureko dat deze voorschriften al langer gebruikt voor zijn financiële verslaglegging.

Een belangrijke verandering voor Achmea viel dubbel zo hard uit. Verliezen op de beleggingsportefeuille van ruim 15 miljard komen direct ten laste van de winst. Dat was de afgelopen maanden een flinke post. In totaal liepen de beleggingsopbrengsten met 386 miljoen terug. Daarvan is 248 miljoen euro het bedrag dat de aandelenportefeuille onder de boekwaarde terecht is gekomen.

Door de dalende koersen zijn aandelen in bezit van Achmea gemiddeld flink minder waard geworden dan de prijs waar ze ooit voor zijn gekocht, de boekwaarde. De bankverzekeraar Fortis heeft last van hetzelde probleem.

Voorheen kon Achmea deze verliezen compenseren met de waardestijging van de vastgoedportefeuille, maar die weg is sinds 1 januari afgesloten. In totaal, zo becijferde financiële topman L. Pruis, kostten de nieuwe boekhoudregels 175 miljoen euro van het nettoresultaat.

"Zonder de aanpassingen waren we ongeveer op hetzelfde niveau uitgekomen", rekende Pruis uit de losse pols voor. "De meevalller, die netto ongeveer 130 miljoen bedroeg, krikt de winst maar ten dele op", redeneerde hij.

Maandag presenteerde Eureko de halfjaarcijfers. Het concern, dat naast Achmea voor het grootste deel bestaat uit de Portugese verzekeraar Seguros e Penseos Portugal, boekte in de eerste zes maanden een winst van 204 miljoen euro.