Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft aangekondigd dat er geen onderzoek naar fraude in de Nederlandse pulsvisserijsector komt. Dat is besloten na een vooronderzoek naar subsidiemisbruik. 

"We hebben na een analyse besloten geen onderzoek te openen, omdat er geen vermoedens van fraude of onregelmatigheden zijn die zo’n onderzoek rechtvaardigen", zegt een woordvoerder van het OLAF.

Nieuwe informatie kan echter altijd aanleiding zijn om een zaak alsnog te onderzoeken, aldus het antifraudebureau.

De organisaties uit Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland trokken in juni aan de bel. De fraude was volgens hen gepleegd nadat Nederlandse vissers in 2007 toestemming hadden gekregen voor wetenschappelijk onderzoek naar de nieuwe vismethode.

Bij pulsvissen worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. Onder het mom van het onderzoek zouden de vissers het geld echter hebben aangewend voor commerciële visvangst.

"Fijn dat OLAF bevestigt dat we alles altijd volgens de regels hebben gedaan, en dat we altijd transparant zijn geweest", laat minister Carola van Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij in een reactie weten.

De pulsvissector wordt bedreigd door een mogelijk Europees totaalverbod op de methode, sinds het Europees Parlement een jaar geleden daarvoor stemde.

"Die discussie loopt nog", aldus Schouten. "Wij blijven ons in de EU inspannen om de pulsvisserij te behouden."