Wijkteams zorgen eerder voor meer dan voor minder zorgkosten, valt op te maken uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) hiernaar. Het doel van de wijkteams was juist minder dure zorg.

Gemeenten zetten wijkteams in voor het organiseren van zorg dicht bij hun inwoners, zoals mantelzorg. Alleen als dat niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet.

Het onderzoek wijst uit dat het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg in de periode 2015-2017 in gemeenten met wijkteams met 14 procent harder is gestegen dan in gemeenten zonder zulke teams.

Vooral in gemeenten waarin zorgprofessionals in dienst van een zorgaanbieder in de wijkteams zitten, neemt doorverwijzing naar de professionele zorg toe.

In gemeenten zonder wijkteams zijn het doorgaans mensen die bij een gemeentelijk Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) werken en over doorverwijzingen gaan. "Mogelijk houden zij meer rekening met de kosten voor de gemeente dan de zorgprofessionals", aldus het CPB.

Wijkteams kunnen verborgen problemen ontdekken

Wijkteams zijn daarnaast mogelijk beter in staat verborgen problemen boven water te krijgen, stelt het CPB. Dat kan volgens het planbureau overigens heel waardevol zijn. "Als hierdoor het aantal doorverwijzingen stijgt, kan dat zelfs wenselijk zijn, ondanks de hogere kosten die hiermee gepaard gaan."

Gemeenten die de stijging van doorverwijzingen naar professionele hulp willen tegengaan, kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen de zwaarste hulpvragen door een wijkteam te laten oppakken. Alle andere hulpvragen zouden door het Wmo-loket afgehandeld kunnen worden.

Ook zouden gemeenten ervoor kunnen kiezen zorgaanbieders geen rol in het wijkteam te geven, aldus het CPB.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!