Om de economie structureel sterker te maken, moet het onderwijsaanbod beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ook zijn extra maatregelen nodig om schommelingen op de woningmarkt tegen te gaan, schrijft secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het vakblad Economisch Statistische Berichten.

"Het verschil tussen wat de economie vraagt en het onderwijs biedt neemt al te lang toe", vindt Camps. "Dit bedreigt de groei van de arbeidsproductiviteit, en dus onze welvaart." Zo vindt de topambtenaar het "de wereld op zijn kop" dat sommige technische studies uit capaciteitsgebrek een aanmeldingsstop hanteren.

Camps pleit daarnaast voor meer aandacht voor bijvoorbeeld digitale vaardigheden in het onderwijs. Volgens de topambtenaar moet ook het loopbaanperspectief voor docenten verbeteren en moet de rijksoverheid door middel van heldere doelen duidelijk maken wat er van het onderwijs verwacht wordt.

Een andere onzekere factor in de Nederlandse economie is de sterk schommelende huizenmarkt. Woningcorporaties moeten volgens Camps gestimuleerd worden om tijdens toekomstige crises te blijven bouwen.

Dat zorgt er niet alleen voor dat het aanbod op peil blijft, maar kan ook een massale uitstroom van bouwpersoneel in de toekomst voorkomen. Ook pleit hij voor onder meer een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek.