De kringloopeconomie komt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Nederland moeilijk van de grond door de relatief lage prijs van nieuwe grondstoffen, strenge certificeringseisen, een slecht imago en onbekendheid bij investeerders.

​Het kabinet moet meer actie ondernemen, wil het tegen 2030 de zoals in het klimaatakkoord vastgelegde halvering van het grondstoffengebruik halen, zo schrijft het PBL in een rapport over de kringloopeconomie.

In de circulaire economie draait het om initiatieven die voor hergebruik van producten en grondstoffen zorgen. De bekendste vorm hiervan is recyclen, maar ook het ontwerpen van slimme producten die langer meegaan valt eronder.

Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het bedrijf Fairphone, dat mobiele telefoons maakt waarvan de camera en speakers vervangbaar zijn. Vernieuwende concepten als deelplatforms horen er ook bij, omdat deze het bezit van goederen terugdringen.

Weinig initiatieven zijn daadwerkelijk innovatief

In totaal zijn er 85.000 activiteiten in Nederland die onder de definitie van kringloopeconomie vallen. Van deze zijn maar vijftienhonderd initiatieven daadwerkelijk innovatief, aldus het PBL. En ook daarvan zijn verreweg de meeste recycleactiviteiten, die relatief weinig grondstoffenbesparing opleveren.

Andere meer effectieve vormen van kringloopeconomie, zoals het hergebruiken van spullen, "breken nog moeilijk door", maar juist deze zijn "cruciaal" voor het halen van de klimaatdoelen.

Het is dan ook aan het kabinet om ervoor te zorgen dat deze situatie verandert, concludeert de belangrijkste adviseur van het kabinet en het parlement voor milieu en klimaat. Dat kan bijvoorbeeld door met wet- en regelgeving te komen, waardoor deelplatformen als SnappCar of Peerby kunnen groeien.