Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor een hulpfonds dat jonge boeren moet helpen een bedrijf te starten of over te nemen en daarbij te investeren in duurzaamheid. De regeling moet het voor financiers aantrekkelijker maken om leningen aan de agrariërs te verstrekken.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten schrijft woensdag over de zogenoemde Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in een brief aan de Tweede Kamer. De regeling was vastgelegd in het regeerakkoord.

De garantieregeling zou drempelverlagend werken voor financiers, omdat het Rijk garant staat. Boeren kunnen aanspraak maken op een bijdrage als hun investeringsplan wordt goedgekeurd. Hierbij wordt gelet op criteria als circulaire bedrijfsvoering.

Een deel van het totaalbedrag, 11 miljoen euro, is bestemd voor de opzet van een opleidingstraject dat boeren moet helpen bij een overnameproces. "Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes en daarbij tegelijkertijd bijdragen aan innovatie en aan duurzame bedrijfsvoering", schrijft Schouten.

Volgens de Rijksoverheid stoppen veel familiebedrijven op het moment dat de nieuwe generatie het bedrijf over moet nemen. "Van gezinsbedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft maar liefst 61 procent geen opvolger. Dit betekent dat de komende vijftien jaar circa twintigduizend land- en tuinbouwbedrijven dreigen te verdwijnen."

Tussen 2000 en 2017 nam het aantal boerenbedrijven al af met zo'n 56 procent, tot 54.840. De oorzaak van deze afname was vooral het pensioen van de eigenaar en het gebrek aan opvolging.