AMSTERDAM - ABP, het pensioenfonds voor de overheid, zal niet langer zijn aandelen beschikbaar stellen aan hedge funds, ook wel speculatiefondsen genoemd. Het grootste pensioenfonds van Nederland hoopt dat dit initiatief bijdraagt tot een vermindering van de fikse koersschommelingen op de effectenbeurzen van de afgelopen weken.

PGGM, het pensioenfonds voor de zorg en het tweede van het land, heeft zich ondertussen bij het initiatief aangesloten, bevestigde een ABP-woordvoerder maandag. ABP heeft een aantal andere pensioenfondsen gevraagd hetzelfde besluit te nemen. Het beheerd vermogen van ABP bedroeg eind vorig jaar 66,8 miljard euro. PGGM had toen 23,1 miljard aan pensioengelden onder zijn hoede.

Koersdaling

De recente dalingen op de effectenbeurs in Amsterdam en de flink op- en neergaande aandelenkoersen worden voor een deel toegeschreven aan hedge funds. Deze fondsen mikken op een koersdaling van een bepaald aandeel door de betreffende stukken alvast tegen een van te voren afgesproken prijs te verkopen vóór zij die daadwerkelijk in bezit hebben.

Om dat te kunnen doen, moeten zij die aandelen ter beschikking krijgen van derden, in dit geval pensioenfondsen. Pas op een later tijdstip kopen de hedge funds de tot dan geleende stukken in tegen de op dat moment geldende koers op de effectenbeurs. Inmiddels is de koersdaling, waarop was gespeculeerd, tot stand gekomen waarna het hedge fund het prijsverschil als winst opstrijkt.

Door de sterke koersdalingen van aandelen zijn ongeveer tweehonderd van de duizend pensioenfondsen in problemen gekomen. Het gevaar dreigt dat zij door de onlangs fors geslonken waarde van hun aandelenportefeuille niet aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft kort geleden een aantal pensioenfondsen gemaand aanvullende maatregelen te treffen om de zaken beter op orde te krijgen.