AMSTERDAM - Voor het eerst sinds zeven jaar is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. In mei 2002 zijn 3 procent meer werkloosheidsuitkeringen betaald dan dezelfde maand in , na correctie van seizoensinvloeden.

Dat heeft het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) maandag bekendgemaakt. Tot dusver bleef de recente stijging van het aantal WW-uitkeringen nog onder het niveau van vorig jaar. De stijging komt mede door ontslagen bij zakelijke dienstverleners en groothandels.

Bovendien worden werkloze ambtenaren tegenwoordig meegeteld bij de WW in plaats van een wachtgeldregeling. Eind mei betaalde het UWV 175.200 WW-uitkeringen aan 165.700 personen. Een persoon kan meerdere WW-uitkeringen krijgen, bijvoorbeeld door meerdere banen.

De UWV bespeurt overigens ook dat het aantal nieuwe arbeidsongschikten afneemt. In mei 2002 was het aantal WAO-uitkeringen 2 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig jaar was er nog een stijging van 3 procent vergeleken mert een jaar eerder. Eind mei betaalde het UWV 987.700 WAO-uitkeringen verstrekt aan .500 personen.