De Nederlandse pensioenfondsen hebben een lastig jaar achter de rug door de flinke koersverliezen op de beurzen in het laatste kwartaal. Volgens de pensioenthermometer van onderzoeksbureau Aon daalde de gemiddelde dekkingsgraad over heel 2018 van 108 procent naar 104 procent.

De gemiddelde dekkingsgraad laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, ging van 106 procent naar 108 procent. Deze eindstand is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3 procent.

De verwachting is dat een aantal fondsen het jaar toch afsluit met een dekkingstekort, aldus Aon. Vooral een aantal grotere fondsen heeft een dekkingsgraad die nog onder de 104,3 procent ligt. Daardoor zijn mogelijke kortingen in de toekomst een realistisch scenario.

Laatste maanden gooiden roet in het eten

In oktober leek de dekkingsgraad van de pensioenfondsen nog licht te stijgen, maar de laatste drie maanden gooiden roet in het eten.

De aandelenbeurzen sloten 2018 af met een verlies van ruim 5 procent, onder meer door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar ook door Brexit en zorgen over economische groeiverwachtingen.