Het aandeel groene energie in het totale energieverbruik is dit jaar gegroeid van 6,6 procent naar 7,3 procent, blijkt maandag uit cijfers van Energieopwek.nl. Er werd vooral meer stroom geproduceerd met zonnepanelen.

De productie van zonnepanelen steeg met 50 procent in 2018. Dit was te danken aan de groei van het aantal zonnepanelen. De hoeveelheid groene stroom uit windmolens bleef nagenoeg gelijk, blijkt uit de data.

De stroomproductie door het bijstoken van biomassa steeg verder met ruim 20 procent doordat er meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Biomassa is nu goed voor 5 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland.

Het aandeel duurzame stroom in het totale elektriciteitsverbruik is gestegen van 15 naar 17 procent.

De totale productie van energie uit hernieuwbare bronnen steeg van 140 petajoule naar 154 petajoule. Dat komt neer op respectievelijk 6,6 procent en 7,3 procent van het energieverbruik.

Energieopwek.nl is na het Energieakkoord opgericht door een reeks partijen in de energiesector, zoals Netbeheer Nederland en TenneT.