Het kabinet stelt volgend jaar 10 miljard euro aan subsidies beschikbaar om projecten op het gebied van duurzame energie op weg te helpen. Dat is minder dan afgelopen jaar, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maandag aan de Tweede Kamer.

In 2018 konden bedrijven in totaal 12 miljard euro subsidie krijgen voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld zonne- en windenergie. Daarvan is het overgrote deel, bij elkaar ruim 11 miljard euro, opgegaan. De stimuleringsregeling moet helpen de CO2-uitstoot van de energiesector de komende jaren flink te verlagen.

Door in 2019 minder geld ter beschikking te stellen, hoopt Wiebes de concurrentie tussen subsidieaanvragers te bevorderen. Dat moet volgens de minister ertoe leiden dat het budget efficiënter wordt benut. Ook gaat hij ervan uit dat de kosten van duurzame energie dankzij schaalvergroting verder zullen dalen.

"Er is daardoor bij gelijkblijvende of stijgende energieprijzen ook steeds minder subsidie nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken'', aldus Wiebes.

Het wordt het laatste jaar waarin de stimuleringsregeling voor duurzame energie in haar huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 komt er een bredere regeling, waarin ook andere technieken die tot minder CO2-uitstoot leiden voor subsidie in aanmerking kunnen komen.