RIJSWIJK - Automobilisten klagen steen en been over de hoge benzineprijzen, maar het laatste wat ze zullen doen is hun voertuig laten staan. Deskundigen verwachten, dat de Nederlanders niet veel minder zullen gaan rijden.

"De hoge prijzen aan de pomp maken de mensen veel bewuster van de autokosten, maar uit studies komt naar voren dat het op langere termijn weinig effect heeft op hun gedrag. Men went er snel aan", zegt drs. Koen Vervoort, vervoerseconoom bij het bureau ECORYS, dat onder meer voor de overheid onderzoek deed naar de invloed van brandstofprijzen op de conomie.

"De groei van de automobiliteit wordt vooral bepaald door de groei van de economie", aldus Vervoort. Hogere brandstofprijzen zullen het zakelijke verkeer niet veel terugdringen, denkt hij.

Voor de gewone man, die de auto uit eigen zak moet betalen, speelt vooral de tijdwinst een rol die de auto biedt boven alternatieven als openbaar vervoer. Toch zijn blijvend hoge prijzen niet helemaal zonder invloed. Als mensen voor de beslissing staan om een nieuwe auto te kopen, zullen ze bij hun keuze meer rekening houden met het brandstofverbruik, aldus Vervoort.

Prijselasticiteit

Onderzoeker drs. Jan-Anne Annema van het Milieu- en Natuurplanbureau denkt ook dat de effecten klein zijn. Op korte termijn is de prijselasticiteit 0,15, hetgeen betekent dat voor elk procent dat de benzine omhoog gaat, het verbruik van brandstof met 0,15 procent afneemt. Dat kan veroorzaakt worden door rustiger te rijden, met iemand anders mee te rijden of de korte ritjes niet per auto te doen.

Als de stijging van de brandstofprijzen doorzet kan de prijselasticiteit na meer dan vijf jaar oplopen tot 0,3 procent door de aanschaf van zuinigere auto's en zelfs tot 0,6 procent als dit langer duurt dan tien tot vijftien jaar. Mensen zullen dan niet alleen rekening houden met de prijzen van benzine als ze een nieuwe auto kopen, maar ook laten meewegen in een beslissing of ze zullen verhuizen naar een plek dicht bij hun werk of niet.

Annema maakt bij die verwachting wel een groot voorbehoud. Als de stijgende brandstofprijzen gepaard gaan met een flinke stijging van de koopkracht, zullen de Nederlanders de hoge autokosten voor lief nemen en niet minder gaan rijden.