Het ministerie van Sociale Zaken neemt verschillende maatregelen om kleine werkgevers die met de loondoorbetaling voor zieke werknemers zitten te verlichten.

Zo komt er vanaf 1 januari 2020 een speciale verzekering voor kleine werkgevers en wordt er een tegemoetkoming van 450 miljoen euro geïntroduceerd, meldt het ministerie donderdag.

De verzekering moet het financiële risico voor werkgevers opvangen en helpen bij de verplichtingen die een werkgever heeft.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft deze afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties en donderdagochtend is hier een convenant over getekend met het Verbond van Verzekeraars.

Wanneer een medewerker ziek wordt, moeten werkgevers nu twee jaar lang het grootste deel van het loon doorbetalen. Verder moeten ze samen met de werknemers zich inzetten voor een terugkeer op de werkvloer. Als na twee jaar ziekte bij een keuring, de zogeheten RIV-toets, blijkt dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingezet kan er zelfs een loonsanctie volgen.

Vooral kleine werkgevers vinden deze verplichtingen een drempel om mensen vast in dienst te nemen.

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend

Naast de bovengenoemde maatregelen wil het ministerie dat het duidelijker wordt waar het UWV de werkgevers op beoordeelt. Ook wordt per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij de RIV-toets leidend. Er wordt tien miljoen euro geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering zodat de uitgangspunten van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gelijk zijn.  

Verder gaan werkgevers meer duidelijkheid krijgen over wanneer een zieke werknemer re-integreert bij een andere werkgever.