Ongeveer zeventig Nederlandse pensioenfondsen tekenen donderdag een convenant over duurzaam beleggen. Ze beloven daarin via hun beleggingsbeleid extra aandacht aan mensenrechten en milieu te besteden en bij dit proces samen te werken met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid.

De afspraken zijn tot stand gekomen onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. Dat is hetzelfde orgaan waar ook het overleg over de hervorming van het pensioenstelsel wordt gevoerd. Dit convenant staat echter los van het pensioenoverleg tussen werkgevers, vakbonden en kabinet dat vorige maand is geklapt.

Een woordvoerder van de SER legt uit dat er al meerdere soortgelijke convenanten zijn afgesloten in andere sectoren, bijvoorbeeld voor kleding en textiel.

Dat de pensioenfondsen nu ook hun handtekening zetten is erg belangrijk. Samen zijn de fondsen goed voor zo'n 1.150 miljard euro aan beheerd vermogen. Dat geld is wereldwijd in tal van bedrijven belegd, waardoor de fondsen veel invloed hebben.

Er komt ook een externe monitoringscommissie die de voortgang met de afspraken uit het convenant in de gaten houdt. Mocht er tussen partijen die hebben getekend onenigheid ontstaan, dan is er tevens een regeling om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan de betreffende partij in het uiterste geval uit het convenant worden gezet.