De economie is dit jaar het hardst gegroeid in Flevoland en het minst hard in Groningen. Ook volgend jaar blijft de jongste provincie de koploper. In Groningen krimpt de economie dan zelfs, blijkt uit cijfers van het ING Economisch Bureau.

De economie in Flevoland groeide dit jaar met 3,3 procent. Volgend jaar wordt dat 2,5 procent volgens de economen van ING.

In Groningen was de groei dit jaar 0,1 procent en krimpt de economie volgend jaar met 0,3 procent. Die provincie wordt hard getroffen door het terugschroeven van de gaswinning. Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de groeipercentages respectievelijk 2 en 1,5 procent.

Ook in Friesland en Drenthe bleef de economische groei achter, net als in mindere mate in Limburg en Zeeland. De provincies in de Randstad doen het juist goed, door onder meer een sterke bevolkingsgroei en een bovengemiddelde toename van de bedrijvigheid.

De werkloosheid komt volgens de ING-economen landelijk uit op 3,6 procent. Van alle provincies is de werkloosheid met 2,8 procent het laagst in Zeeland. Groningen heeft met 4,7 procent de hoogste werkloosheid, gevolgd door Flevoland met 4,2 procent.